Een nieuwe, diverse en enthousiaste groep maatjes is begonnen bij Bureau MHR! Wij kijken er ontzettend naar uit om met hen veel mooie stappen te maken, waardevolle gesprekken te voeren en bovenal jongeren te ondersteunen. Een deel van deze maatjes zal een aantal (ex-)gedetineerde jongeren begeleiden. De overige maatjes zullen zich bezighouden met de activiteiten in het ORC voor de jongeren uit onze buurt.

Om onze nieuwe maatjes in te dompelen in de wereld van een maatje, hebben wij een aantal activiteiten georganiseerd. Zo gingen zij onder andere de straat op om de jongeren uit de buurt te bereiken, komen er verschillende mensen uit het werkveld iets vertellen en krijgen zij rondleidingen in diverse justitiële instanties. Zo hopen wij hen onder meer een leerzame, open en fijne werkplek te verschaffen.

Als maatje dien je een luisterend oor te bieden en je jongere voor te bereiden op het leven na de gevangenis. Een belangrijk deel van onze methodiek is het meenemen van het netwerk in de re-integratie. Als maatje in het ORC willen wij een vertrouwensband opbouwen met de jongeren uit de buurt, hen motiveren en activeren in onder andere het kader van preventie.

Wij hebben vertrouwen in onze nieuwe groep maatjes, die met hun frisse, nieuwe blik hopelijk veel inzichten en ideeën komen brengen. Maar daar twijfelen we eigenlijk niet aan!