Forsa! Methodiek

Op zoek naar een doeltreffende oplossing voor de rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst binnen uw gemeente? Dan biedt Forsa! de uitkomst!

De grootste problemen voor integratie in Nederland zijn criminaliteit (recidive) en de hoge jeugdwerkloosheid. Twee derde van de jongens van niet-westerse afkomst tussen 12 en 23 jaar is wel eens aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Daarnaast is ruim een kwart van hen werkloos.

Forsa!

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) weet met het Forsa! programma de niet-westerse criminele jongeren goed te bereiken. Vrijwillige maatjes met dezelfde culturele achtergrond begeleiden de jongeren door het Forsa! traject. Met als doel te voorkomen dat de jongeren terugvallen in crimineel gedrag en hun leven weer op de rails te krijgen. Jaarlijks begeleidt Bureau MHR z’n 80 tot 120 jongeren.

In 2008 startte Karima Daoudi Bureau MHR om het gat te dichten tussen de professionele praktijk en de moeilijk bereikbare niet-westerse doelgroep. Dankzij de combinatie van haar eigen persoonlijke ervaringen en de kennis van de professionele praktijk heeft zij de effectieve Forsa! methodiek ontwikkeld.

Programma

Uniek aan het Forsa! programma is de benadering. Deze bestaat uit een integrale aanpak, waarbij (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst een jaar (soms langer) intensief worden begeleid door een (vrijwillig) maatje. Hij of zij heeft vaak dezelfde culturele achtergrond en ondersteunt de jongere op emotioneel en praktisch vlak. De vrijwillige inzet van onze maatjes maakt een positief verschil. De ondersteuning start tijdens detentie en loopt tot ruim een jaar na vrijlating. Dat er daarnaast aandacht is voor de directe omgeving van de jongere (netwerk), vormt mede het succes van de Forsa! methodiek.

De begeleiding en ondersteuning van Forsa! is gericht op acht leefgebieden en wijkt af van de reguliere hulpverlening.

De leefgebieden:

 • Begeleiding naar werk
 • Opleiding
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
 • Financiën
 • Vrijetijdsbesteding
 • Herstel met familie
 • Herstel met het slachtoffer

Voor het bereiken van de jongeren is het van groot belang dat ook het gezin en partner deelneemt aan het programma. Het lukt Bureau MHR goed om de directe omgeving te betrekken door de bekendheid met de culturele gemeenschap. Alle maatjes en jongerencoaches komen uit dezelfde gemeenschap. Er is geen sprake van taal- of cultuurbarrière, waardoor er sneller een vertrouwensband wordt opgebouwd. Het Forsa! programma maakt de (ex-)gedetineerden ‘maatschappij-proof’ en biedt hen een eerlijke, nieuwe kans.

Kostenbesparing

In 2017 was Bureau MHR met het Forsa! programma actief in vijf steden. In totaal zijn 189 jongeren succesvol begeleid. Dit leverde onze samenleving een kostenbesparing op van ruim 22,5 miljoen euro, ervan uitgaand dat een gevangene in ons land gemiddeld 120.000 euro per jaar kost. 

Samenwerken met Bureau MHR

Bureau MHR is continu in ontwikkeling om antwoorden te vinden  op maatschappelijke vraagstukken binnen de niet-westerse gemeenschap en de maatschappij als geheel. Wij werken graag samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep en op zoek zijn naar een effectieve aanpak.

Wij kunnen onder meer het volgende bieden:

 • Het delen van onze expertise d.m.v. een vijftal werksessies, waarin onze professionals on-the-job meewerken binnen uw organisatie;
 • Het uitvoeren van het Forsa! programma binnen uw gemeente. Wij nemen het volledige traject uit handen en stellen een team samen, werven, trainen en begeleiden vrijwilligers en bieden uitgebreide nazorg;
 • Ondersteunen van de opzet van een Forsa! programma binnen uw gemeente. In dat geval zorgt uw gemeente zelf voor de uitvoering, maar bieden wij ondersteuning d.m.v. een starterspakket met onder meer trainingsmateriaal. We bieden de mogelijkheid om aan te sluiten op een digitaal monitoringssysteem en we bewaken de kwaliteit van de methodiek door onder meer supervisie;
 • Natuurlijk kunnen we in overleg ook maatwerk leveren.

  Overige programma’s Bureau MHR

  Aan het Forsa! programma zijn enkele ondersteunende projecten gekoppeld. Zo kunnen moeders en zussen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour. Voor de vaders en broers is het emancipatieprogramma Horizon ontwikkeld. De familie van de jongeren krijgen handvatten aangereikt, waarmee hun gezinslid na detentie beter kan worden opgevangen en ondersteund worden in het rehabilitatieproces. In het verlengde van Forsa! is een PreJob training ontwikkeld. Deze is specifiek gericht op het vinden van een opleiding en/of een baan. Daarnaast is er een ORC (Opvang en Re-integratie Centrum) waar een zinvolle dagbesteding en een veilig (dag)onderkomen centraal staan.

  Forsa! is actief in Den Haag, Delft en Rotterdam. Het team bestaat uit jongerencoaches, maatschappelijk werkers, vrijwilligersondersteuners, mediators, herstelbemiddelaars en communicatiemedewerkers. Allen zeer betrokken, gedreven en cultuursensitief.