Over ons

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie

 

Wie zijn wij?

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) is een vrijwilligersorganisatie die vanuit het hart van aandachtswijken aan een effectieve rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst werkt. Niet alleen de jongeren, maar ook het thuisfront wordt ondersteund bij de verwerking van de hechtenis. Daarnaast wordt gekeken naar de rol die het gezin kan spelen bij de terugkeer van hun gezinslid in de samenleving. Desgewenst helpt de organisatie het slachtoffers bij het zoeken naar antwoorden op vragen en kan contact worden gelegd tussen het slachtoffer en de dader. 

Bureau MHR bestaat uit een team van vaste medewerkers en een grote groep betrokken vrijwilligers. Op projectbasis wordt in sommige gevallen deskundigheid van buiten ingezet.

Karima Daoudi is directeur en tevens initiatiefnemer van Bureau MHR.  Zij zet zich al jaren in voor de verbetering van de sociale omstandigheden van minderheidsgroepen in de regio Zuid-Holland. Vanuit haar passie en  deskundigheid heeft zij programma’s ontwikkeld, waaronder het succesvolle Forsa!.

Missie

Bureau MHR biedt kwetsbaren in de samenleving een toekomstperspectief!

Visie 

Met onze programma´s Forsa!, Al Nour, Horizon en Al Hidjra creëren wij een toekomst waarin iedereen onderdeel is van onze maatschappij.

Organisatiedoelen

De organisatiedoelen van Bureau MHR zijn:

  • Bureau MHR biedt (ex-)gedetineerden een toekomstperspectief door middel van het volgen van het traject Forsa!.
  • Bureau MHR werkt aan een maatschappij waarin iedereen onderdeel is.
  • Na het volgen van het Forsa! traject weet een ex-gedetineerde zich te redden in de maatschappij en kan hij/zij signaleren wanneer een kans op terugval mogelijk is.
  • Bureau MHR staat klaar voor de familie, de slachtoffers en het netwerk van een (ex-)gedetineerden in haar programma’s Forsa!, Al Nour en Horizon
  • Bureau MHR draagt bij aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit in Nederland.
  • Bureau MHR heeft als doel het maatschappelijk herstel en de integratie van niet-Westerse ex-gedetineerden te bevorderen met intensieve begeleiding door een maatje met dezelfde culturele achtergrond in haar project Forsa!.
  • Bureau MHR staat jongeren in kwetsbare wijken bij door middel van wekelijkse activiteiten in haar Opvoed en Re-integratie Centrum (ORC). 

De organisatie 

Bureau MHR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het KvK-nummer van Bureau MHR is 27343225 en het RSIN-nummer is 820747282.

Bestuurssamenstelling 

Lisette Rozalda van Trigt – van der Biezen, voorzitter
Layla El Arbaoui, penningmeester
Maria Jannigje Wilhelmina El Mokhtari – van Pelt, secretaris
 
 
 
 
 

 

Jaarverslagen 

Jaarverslag 2021

Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

Erkenning & waardering

Sinds de oprichting in 2008 werd Bureau MHR en/of Forsa! verschillende keren genomineerd en mocht enkele prijzen ontvangen. Hieronder zijn een aantal mijlpalen te vinden.

 Karima Daoudi, oprichter Bureau MHR ontvangt de koninklijke onderscheiding vanuit de ambassade van het Koninkrijk van Marokko. 

 

mijlpalen