Training PreJob

Binnen het Forsa! programma is het mogelijk om deel te nemen aan het trainingsprogramma PreJob.

PreJob begeleidt (ex-)gedetineerde jongeren in een korte tijd voor op hun terugkeer in de maatschappij en ondersteunt hen richting onderwijs of werk. De training staat helemaal in het teken van het leven na de gevangenis.

Trainingsprogramma

Tijdens het unieke PreJob programma vinden zes trainingen plaats gedurende zes weken, waarvan de eerste vier trainingen al tijdens detentie kunnen plaatsvinden. De jongeren hebben daardoor de kans  om hun detentietijd zinvol uit te zitten. Daarnaast leren zij samen met hun Forsa! maatje, hoe ze hun leven op de rails krijgen en weer een opleiding of werk kunnen vinden.

Tijdens de eerste vier trainingen wordt  gebruik gemaakt van rollenspellen waarbij de jongeren worden bijgestaan door een professionele trainer en trainersacteur. Keer op keer wordt er een situatie uit het echte leven  nagespeeld. De jongeren krijgen aldus inzicht in en besef van hun eigen gedrag. Ook leren zij omgaan  met teleurstellingen en met emotie- en agressiebeheersing.

De laatste twee trainingen vinden op het kantoor van Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) plaats. Hier komen alle facetten van een representatief voorkomen aan bod. De jongeren leren niet alleen een goede cv en sollicitatiebrief te schrijven, maar ook een sollicitatiegesprek te voeren en welke houding en motivatie een werkgever graag ziet, zoals op tijd komen, beschaafd Nederlands praten en gezag aanvaarden.

Inzet maatje

Ook  de maatjes worden  bij de training betrokken. Zo zullen de maatjes, gedurende de PreJob trainingsperiode, de jongeren tijdens hun wekelijkse ontmoeting, extra ondersteuning bieden onder meer door te helpen met huiswerk en te reflecteren (beter: reageren) op de trainingen. Zij gaan samen op zoek naar vacatures en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast begeleiden zij de jongeren naar bijvoorbeeld voorlichtingsavonden op scholen.

Resultaat

PreJob leert de deelnemers de juiste vaardigheden om met succes terug te keren  in de samenleving met zicht op een goede, zelfstandige toekomst.

De deelnemers leren met PreJob:

  1. Hun eigen gedrag te analyseren;
  2. Om te gaan met teleurstellingen of agressie;
  3. Aanleren van vaardigheden die in de maatschappij verreist zijn;
  4. Positief in het leven te staan.

Voor ex-gedetineerden is het vaak lastig om na detentie een opleiding of stageplek te vinden waar ze worden toegelaten. Dit wordt extra bemoeilijkt doordat zij na hun detentie niet in aanmerking komen voor een verklaring van onbesproken gedrag (VOG). PreJob biedt jongeren de kans om wel een opleiding te starten en/of werk te vinden.

Bureau MHR werkt binnen PreJob samen met onder meer Penitentiaire Instelling Haaglanden, het UWV, Gemeente Den Haag, ROC Mondriaan en diverse ondernemers.

Meer weten over de training PreJob? Neem contact met ons op.