Forsa!

Wil je ondersteuning tijdens of na je detentie? Wil je werken aan een beter leven? Of ken jij een (ex-)gedetineerde jongere die dit wil?

Wij kunnen je helpen met ons programma Forsa!

Forsa! in het kort

Forsa! is een  allesomvattende aanpak voor omvangrijke begeleiding van  (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst tussen 17 en 27 jaar.  Forsa! betekent Kracht in het Spaans en Kans in het Arabisch; dat is precies wat we bieden met ons programma.

Forsa! staat voor: ‘Pak je kans vanuit je kracht’. Met als doel: samen werken aan eerherstel (=rehabilitatie) en opnieuw, maar beter,  deelnemen aan de samenleving (=re-integratie).

Hoe doen we dat?

Met een allesomvattende, begeleiding door maatjes, zowel emotioneel als praktisch.  Maatjes zijn mensen met dezelfde culturele achtergrond. Deze begeleiding vindt plaats gedurende drie tot zes maanden tijdens detentie, tot een jaar daarna. Samen op weg naar een zinvol leven, waar geen plaats is voor herhaling van strafbare feiten (=recidive).

Werkt dat?

Zeker weten! Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) heeft al meer dan tien jaar ervaring en krijgt erkenning vanuit wetenschappelijke organisaties, zoals Verwey Jonker en Movisie. Resultaat? Het landelijk percentage herhalingen van strafbare feiten ligt op 40%. Het percentage van Bureau MHR is iets minder dan 4% en dat mooie resultaat heeft geleid tot een erkenning als Niet-Justitiegebonden Organisatie (NJO) door het Ministerie van  Veiligheid en Justitie. Bureau MHR is met Forsa! actief in Den Haag, Rotterdam en Delft.

Kernwaarden Forsa!

Vertrouwen is de basis van Forsa!

N

Forsa! richt zich op de toekomst en niet op het verleden

N

Forsa! is oordeelvrij

N

Forsa! spreekt de taal van jongeren

N

Forsa! werkt drempelverlagend

N

Forsa! geeft jongeren niet op

N

Forsa! is onafhankelijk

N

Forsa! heeft culturele kennis

N

Forsa! Pak je kans vanuit je kracht!

Aanmelden bij Forsa!

Hieronder vindt je het aanmeldingsformulier. Hierop kun je je naam en contactgegevens achterlaten om jezelf of iemand anders aan te melden voor het programma Forsa! Na het ontvangen van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Vul het onderstaande formulier in