Forsa! App

 

Forsa! applicatie (app) in het kort

Een Forsa! app voor (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst, die hen positief stimuleert bij het  opbouwen van een (her)start in de maatschappij. Met de Forsa! app bieden we (ex-)gedetineerde jongeren houvast en controle op de acht leefgebieden om een succesvolle herintreding te maken.

De acht leefgebieden zijn:

 

  • begeleiding naar werk
  • opleiding
  • huisvesting
  • gezondheidszorg
  • financiën
  • vrijetijdsbesteding
  • herstel met familie