Forsa! APP

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie

Forsa! applicatie (app) in het kort

Forsa! ontwikkelt een digitale toepassing voor (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst, die  ze positief stimuleert bij het  opbouwen van een (her)start in de maatschappij. Met de Forsa! app bieden we (ex-)gedetineerde jongeren houvast en controle op de acht leefgebieden om een succesvolle herintreding te maken.

De acht leefgebieden zijn:

  • begeleiding naar werk
  • opleiding
  • huisvesting
  • gezondheidszorg
  • financiën
  • vrijetijdsbesteding
  • herstel met familie