Samen met onze maatjes bezoeken wij onder andere Penitentiaire Inrichtingen (PI), jeugdinrichtingen en detentiecentra. Dit keer bezochten wij de PI in Alphen, locatie de Eikenlaan, waar het Huis van Bewaring (HvB) zich onder andere bevindt. Wederom zorgde dit bezoek voor nieuwe inzichten, blikken en verhalen bij onze maatjes.

Zeker voor nieuwe maatjes wekt een dergelijk bezoek veel indruk. Zij komen veel te weten over de ins en out van het gevangeniswezen. Daarnaast brengt een bezoek aan z’n instelling de maatjes mee in de leefwereld van hun jongere. Het is belangrijk dat onze maatjes weten wat een jongere meemaakt en hoe dat eruit ziet in deze periode van zijn/haar leven.

De PI in Alphen kent twee locaties, waar ongeveer 1100 gedetineerden zich bevinden. Onze maatjes mochten een kijkje nemen in het HvB. Hier zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf, die in voorlopige hechtenis zijn en in afwachting van hun rechtszaak. Onze maatjes mochten een kijkje nemen in onder andere het re-integratiecentrum (RIC), de luchtplaats, de spreekkamers en de bezoekersruimte. De maatjes waren zeer enthousiast en onze begeleider stond open voor alle vragen die gevuurd werden naar hem. Al met al zijn onze maatjes een leerzame, aangrijpende ervaring rijker en hopelijk komen er daar nog veel bij.

Wij hopen op nog meer interessante, leerzame bezoeken bij dergelijke instellingen in de toekomst om onze kennis te vergroten, geïnspireerd te worden en onze krachten te bundelen.