“Jaarlijks keren 33.000 gedetineerden terug in de samenleving. Deze terugkeer blijkt bij velen echter niet geheel succesvol te verlopen. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de ex-gedetineerden binnen zes jaar weer in aanraking komt met justitie”.

Bureau MHR heeft wederom een bijzonder gesprek gevoerd, dit keer met Kaoutar Fakhir van Freedom Behind Bars. Een succesvol trainingstraject gericht op persoonlijke ontwikkeling, mindset en gedragsverandering voor (ex-) gedetineerden.

Kaoutar heeft een bewogen leven achter de rug. Door haar persoonlijke ervaringen heeft zij veel te vertellen over onder andere preventie. Deze informatie is van onschatbare waarde voor jongeren, ouders en hulpverleners. Zo werken wij onder andere aan preventie dat beter aansluit bij de leefwerelden van jongeren.

Haar verhaal deelt zij met ons gedurende het ambassadeursprogramma. Wij kijken ontzettend uit naar deze samenwerking!