Rollenspel met een ex-gedetineerde jongere

 

Een van de manieren om onze nieuwe maatjes goed voor te bereiden op het werkveld is een rollenspel. Aan het begin van deze maand hebben zij dit mogen ervaren met Hassan en wat was het leerzaam.

Waarom een rollenspel?
Bij het rollenspel bootst de tegenspeler, in dit geval Hassan, een zo realistisch mogelijke situatie na. Dit zorgt voor een betere aansluiting bij een echte casus voor een maatje en iets wat je in de theorie niet kunt leren. Een aantal andere voordelen van een rollenspel is dat je de maatjes kunt confronteren met verschillende perspectieven, het creëert bewustwording en onze begeleiders kunnen snel en tijdig feedback geven.

Resultaten van het rollenspel
Onder begeleiding van onze coördinator Forsa! Youssef is het rollenspel gespeeld. Volgens hem hebben de maatjes een beter beeld gekregen van de leefwereld van een jongere met een detentie achtergrond. Tevens snappen zij nu beter hoe moeilijk het is voor z’n jongere om een plekje in de maatschappij te bemachtigen. Deze onwennige situatie resulteerde in een mooi leermoment. Bovendien hebben we weer mooie, nieuwe inzichten verkregen en was de pijn en energie die het re-integratieproces kost goed zichtbaar.

Maatje Leyla heeft de spits afgebeten en nam plaats op de stoel tegenover haar tegenspeler Hassan. Zij vond het erg leerzaam omdat zij nog geen praktijkervaring had. Na het oefenen gaf ze aan dat dit daar enorm bij hielp. De andere maatjes vonden het spannend om plaats te nemen op de stoel tegenover onze gast. Wel keken zij uit naar het gesprek en de informatie die Hassan deelde.

Podium voor ex-gedetineerden, slachtoffers of achterblijvers
Ex-gedetineerde jongeren zoals Hassan, die graag hun verhaal vertellen aan hulpverleners in het werkveld, zijn enorm waardevol. Zij kunnen met ons delen tegen welke obstakels soortgelijke jongeren aanlopen. Dit zorgt ervoor dat wij anderen die in dezelfde situatie hebben gezeten een kans kunnen geven op goede hulpverlening. Wij vinden het belangrijk om jongeren met een detentie achtergrond een podium te geven, om hun ervaringen te delen en zo hulpverleners van feedback te voorzien.

Wil jij nou ook je verhaal vertellen, als ex-gedetineerde, slachtoffer of achterblijver? Aarzel niet en neem dan contact met ons op via: 070 – 369 75 31 of info@bureaumhr.nl