In een rauw gesprek met onder andere Tim ’S Jongers en onze directrice Karima Daoudi kwamen een hoop zaken omtrent bestaansonzekerheid aan bod. Onderwerpen zoals dakloosheid, een sociaal netwerk en meekomen in de samenleving kwamen ter sprake. Net als het werpen van een kritische blik op deze kwesties werden ook onze rollen daarin besproken.

Tim ’S Jongers werkt als senior adviseur bij de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad adviseert over volksgezondheid en zorg. Ook heeft ’S Jongers het boek: ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties: een praktische gids’ geschreven. Daarnaast heeft hij gewerkt aan het verhalenboek: ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, waar bestaansonzekerheid het overkoepelende thema is en centraal stond tijdens het gesprek.

Het 10 puntenplan
Met het door Tim ’S Jongers opgestelde 10 puntenplan wil hij de bestaanszekerheid van de inwoners van Den Haag versterken door hen eerder en beter steun te bieden. Niet alleen voor een enkeling is bestaansonzekerheid schadelijk maar ook voor de samenleving. In het 10 puntenplan staat onder andere beschreven dat organisaties en instanties samen moeten werken om vroeg schulden te signaleren en hulp te bieden. Ook het aangaan van gesprekken met mensen en organisaties om zo te helpen en kennis op te doen. Een plan waar wij ontzettend blij mee zijn.

Onze jongeren
Helaas zien wij nog dagelijks hoe onze jongeren worstelen om rond te komen. Ze kampen met schulden, zijn dakloos en hebben vaak geen sterk sociaal netwerk om op terug te vallen. Bijna de helft van de jongeren is licht verstandelijk beperkt (LVB) en heeft moeite om mee te komen in een samenleving die steeds complexer wordt.

We hebben vertrouwen in Tim die zich met hart en ziel gaat inzetten voor onze jongens. Daarbij komt kijken dat we verheugd zijn dat hij zich verkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverziekingen in Den Haag, namens de Partij van de Arbeid (PvdA), als 3e op de lijst.