Vertrouwenspersoon

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie

Een vertrouwenspersoon voorkomt ongewenst omgangsgedrag en  speelt daarom een  zinvolle rol binnen een organisatie. Het is prettig als mensen die verbonden zijn aan  een organisatie en slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen, terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Bureau MHR mw. Marianne Walhout-Diependaal aangesteld als vertrouwenspersoon. De vrijwilligers, betaalde medewerkers, cliënten maar ook ouders van jongeren kunnen bij haar terecht wanneer er vermoedens bestaan of kennis is van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, waardoor de vertrouwensband tussen haar en de personen die bij haar aankloppen gewaarborgd is. Voor contact met Marianne Walhout-Diependaal m.walhout-diependaal@actora.nl

Over Marianne Walhout-Diependaal

Opleiding
Na de opleiding Maatschappelijk Werk volgde Marianne de voortgezette opleiding Onderwijs, Supervisie en Beleid. Zij volgde diverse bijscholingen bij het RINO op het gebied van groepswerk en hulpverlening. Marianne studeerde daarna Orthomoleculaire Geneeskunde en haalde in 2011 een Master graad in Human Organizational Behavior.  Marianne is bij de LVSC geregistreerd als (Leer)supervisor en docent supervisiekunde

Werk als docent
Marianne is al ruim 25 jaar Hogeschooldocent en supervisor, geeft les op Bachelor, Post hbo en Masterniveau, ontwikkelt onderwijsprogramma’s en begeleidt onderzoek en afstudeeropdrachten. Zij is betrokken bij diverse samenwerkingsprojecten  van de Hogeschool met onderwijsinstellingen en bedrijven en heeft ook een taak in het beheer van externe relaties.

Zij is ruim 10 jaar verbonden geweest aan de opleiding Maatschappelijk Werk en ontwikkelde hier samen met anderen een door de NVMW erkende differentiatie BMW.

Naast het lesgeven op bachelor opleidingen ontwikkelde zij samen met anderen ook Master en  Post hbo opleidingen op het gebied van supervisie, coachen, adviseren en arbeids- en organisatiekunde en gaf zij leiding aan een team docenten.

Werk als ondernemer
Sinds 2009 werkt Marianne naast haar werk op de Haagse Hogeschool, vanuit haar eigen praktijk Actora als consultant en begeleidingskundige. Als begeleidingskundige biedt zij diverse trainingen en  begeleidingsvormen aan.

Maatschappelijke taken
Marianne is maatschappelijk betrokken, in het bijzonder bij vraagstukken waar kansen in de samenleving voor groepen in de knel komen. Een hoofdthema in haar leven is inclusiviteit en diversiteit, dat blijkt o.a. uit haar betrokkenheid bij het ECHO project, het Haags Mentorproject en het Haags Maatjesprogramma  voor vluchtelingenstudenten.