Klachtenprocedure

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie

Klachten

Bureau MHR doet haar uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar mocht de begeleiding, ondersteuning of werkwijze van een vrijwilliger of professional een bezwaar of klacht oproepen, dan kunt u die bij ons melden. Misschien heeft onze medewerker geen idee dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie al zodra hij of zij hierop gewezen wordt. In veel gevallen kan een probleem op deze manier worden opgelost. Dus meld vooral uw klacht zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren, wanneer nodig.
Een bezwaar of klacht kunt u tot drie maanden na de gebeurtenis melden. Als wij uw bezwaar of klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Bureau MHR.
U doorloopt dan onderstaande procedure.
 

Procedure

De betrokkene wordt op de hoogte gebracht van de klacht. Wij nodigen u uit om met elkaar in gesprek te gaan over de klacht. Het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd en na afloop door alle aanwezigen ondertekend. Mocht deze bemiddeling niet slagen, dan kunt u een schriftelijke klacht, binnen twee weken, indienen bij de directie van Bureau MHR of via klachtenregeling@bureaumhr.nl.
 
Hierbij verwachten we een aanvullende motivatie waarin onder meer wordt beschreven waarom de bemiddeling niet is gelukt. Na ontvangst van uw schrijven, zal de directie zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. U ontvangt binnen twee weken een antwoord. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht doorgestuurd naar het bestuur. Deze doorloopt dan dezelfde procedure als de directie.
 
Mocht het een klacht tegen de directie en/of bestuurder van Bureau MHR zijn dan kan een onafhankelijke commissie worden ingesteld. Deze commissie zal samengesteld worden met wederzijds goedkeuren. Deze commissie krijgt een adviesrol. U kunt zelf aangeven of het uw wens is om een onafhankelijke commissie in te stellen die meekijkt naar de klacht. Deze commissie doet binnen 30 dagen uitspraak.
 
Voor informatie over de klachtenregeling van Bureau MHR of voor het opvragen van ons klachtenreglement kunt u contact opnemen met ons via 070-369 75 31 of mailen naar klachtenregeling@bureaumhr.nl