Al Hidjra

Verplicht Nederland verlaten? Zoek je ondersteuning en begeleiding?
Wij kunnen je helpen. Met ons project Al Hidjra.

Ben jij een Marokkaanse burger van wie de verblijfsvergunning in Nederland is verlopen of ingetrokken en aan wie geen asiel wordt verleend? Verblijf je nu in een  detentiecentrum en moet jij terug naar Marokko? Dan kan Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR)  jou helpen om op een veilige en verantwoorde manier te werken aan een nieuwe toekomst in Marokko.

Hoe pakken we dat aan?

In samenwerking met DT&V Rotterdam werkt Al Hidjra aan de vrijwillige terugkeer van Marokkaanse burgers waarvan de verblijfsvergunning in Nederland is verlopen of ingetrokken. 

Al in detentiecentrum gaan wij met je in gesprek over jouw plannen en de mogelijkheden. We starten met de voorbereidingen voor terugkeer. Je neemt deel aan onze arbeidsvaardigheidstraining ‘PreJob’. Deze training bereidt  je voor op werk. Kijk voor meer informatie over PreJob op de volgende pagina.

Hoe verder?

Wanneer je er klaar voor bent en er is toestemming voor vertrek, ga je met het vliegtuig naar Marokko. Je verblijft daar maximaal zes maanden in een fasehuis. Daar krijg je kost en inwoning, zakgeld en begeleiding door een vast maatje. Je start zo snel mogelijk met een opleiding of training in het fasehuis of in een bedrijf. Afhankelijk van je huidige opleiding en/of diploma’s kun je soms ook direct aan het werk.

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je wordt geacht je te houden aan huisregels en we verwachten een actieve houding om een betaalde baan te vinden. Zodra je op eigen benen kunt staan en zelf een verblijf hebt gevonden kun je ook eerder het fasehuis verlaten.