Uit het artikel van Jan-Willem Navis in Algemeen Dagblad van 16 juli 2019 komt het beeld naar voren dat de Nederlandse overheid geen raad weet met teruggekeerde radicaliserende jongeren. Ze worden vastgezet, maar komen op een gegeven moment weer vrij. En wat dan?

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) werkt al sinds 2016 met de gemeente Delft samen om niet-westerse ex-gedetineerde jongeren weer perspectief te bieden in onze samenleving. Daarvoor hebben we de hulp van tientallen onvermoeibare vrijwillige maatjes, met dezelfde culturele achtergrond en dezelfde leeftijd, die hen begeleiden. Jongeren die jarenlang in een uitzichtloze situatie zitten zijn vatbaar voor criminaliteit en radicalisering. Ieder mens wil een waardevol leven met huis, boompje en beestje, maar met een detentieachtergrond is dat niet altijd even makkelijk. In de loop der jaren heeft Bureau MHR een behoorlijke expertise opgebouwd om deze doelgroep, en hun systeem, te bereiken en hun vertrouwen te winnen. Jaarlijks begeleiden we tenminste 100 jongeren. We werken aan motivatie, sociale skills en pakken problemen aan op gebied van schulden, huisvesting etc. Wij werken vanuit de visie dat elk mens waardevol is en een tweede, derde kans verdient. We geloven in deze jongeren en komen voor hun belangen op.

Als samenleving kunnen we het ons niet permitteren om deze doelgroep af te schrijven en aan hun lot over te laten. Daar betalen we anders met z’n allen een hoge prijs voor want dan komen deze jongeren inderdaad in het verkeerde circuit terecht. We zijn blij dat de gemeente Delft, vele ambtenaren en maatschappelijke organisaties deze visie met ons delen en samen met ons de handen in een slaan om deze jongeren te zien en zorgen dat ze gezien worden.

Karima Daoudi, directeur Bureau MHR