Karima Daoudi geeft op donderdag 14 april een lezing over criminaliteit en radicalisering op de Universiteit van Utrecht. Criminaliteit en radicalisering onder (Haagse) jongeren laten ons vandaag de dag niet los. Gebeurtenissen als die in Brussel maken duidelijk dat er werk aan de winkel. Wat is er voor nodig om dit drama in Nederland te voorkomen? Karima Daoudi deelt op het Symposium #DareToBeGrey als gastspreker haar kennis , expertise en haar visie op de toekomstkansen van onze jongeren, burgerschap en de ingrediënten voor vervreemding van de maatschappij. Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, zal de avond openen.

Het maatschappelijk debat verhardt. Felle discussies over de vluchtelingenstroom en de plaats van de islam in onze samenleving zijn aan de orde van de dag. Vooral de extremen zijn hoorbaar: zwart en wit drijven het grijze midden met zijn brede diversiteit aan meningen, nuances en identiteiten steeds verder in het nauw. De campagne Dare to be Grey, opgezet door 21 studenten van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van historicus dr. Jacco Pekelder, wil deze polarisatie doorbreken.

DAVID KENNING
De eerste spreker David Kenning, psychoanalist en radicaliseringsdeskundige, is de voornaamste adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van radicalisering, maar heeft ook ervaringen uit conflictgebieden met extremisme. Kenning vertelt over de drijfveren van radicaliserende jongeren, en dan met name over de rol die het sociaal-maatschappelijk klimaat daarbij speelt.

KARIMA DAOUDI
Karima Daoudi is directeur van het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) in Den Haag. MHR werkt met het project Forsa! vanuit het hart van aandachtswijken aan een effectieve rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst. Karima Daoudi geeft vanuit haar persoonlijke ervaring voorbeelden uit de Nederlandse samenleving.

PROGRAMMA
De voertaal van de avond is Nederlands, maar David Kenning zal in het Engels spreken.

8.45-19.00: Ontvangst
19.00-19.05: Rector
19.05-19.15: Introductie Dare to be Grey
19.15-19.40: David Kenning
19.40-20.05: Karima Daoudi
20.05-Eind: Vragenpanel + discussie met de experts

DARE TO BE GREY ON TOUR
Naast een grote online campagne heeft Dare to be Grey ook een offline aanwezigheid. Tussen 11 en 15 april gaat Dare to be Grey on tour! De campagne zal door het hele land reizen om de grijze stem van de straat te laten horen. Dit symposium vormt de bekroning van de tour.