Steeds meer mensen uit veilige landen maken de oversteek naar Europa op zoek naar een beetje geluk en een betere toekomst. Vaak zijn het jonge mannen tussen de 15 en 35 jaar. Zij betalen vele duizenden euro’s aan smokkelaars om ze over de Middellandse zee te krijgen. Door een vertekend beeld dat zij hebben over Europa en de “slechte” omstandigheden in eigen land denken zij dat dit de enige optie is op een betere toekomst voor zowel hun als de achtergebleven familieleden. Aangekomen in Europa blijkt alles minder waar te zijn. Geen recht op asiel, leven in de illegaliteit betekent vaak op straat slapen, vele belanden in de prostitutie of belanden in het criminele circuit waar ze door grote criminele organisaties ingezet worden om gevaarlijke taken uit te voeren.

Het is belangrijk dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven aan deze groep, dat er niks te halen valt in Europa en dat ze zich beter kunnen focussen op de mogelijkheden in eigen land. Veel jongens willen terug, maar schamen zich om met lege handen terug te keren in eigen land.

Al Hidjra begeleidt deze doelgroep in dit proces met als einddoel perspectief creëren in eigen land. Door intensief gesprekken te voeren en als loopbaancoach te fungeren kunnen heel snel ambities, kwaliteiten en competenties gekoppeld worden aan een realistische werkgever/beroep in het land van herkomst.

Momenteel wordt onder het Al Hidjra programma Brahim begeleid, die terug wilde naar Marokko. Hij wilde niet meer illegaal leven in Nederland en terug naar zijn zieke moeder om tijd met haar door te brengen. Brahim is altijd schilder geweest in Nador, maar hij had het gevoel dat hij niet verder kwam dan een paar klusjes voor familieleden en buren. Samen met Brahim is een ondernemingsplan opgesteld met een groeiplan. Brahim heeft hier nooit van gehoord en wist niet goed wat hij hiermee aan moest. Naarmate de gesprekken vorderde zag Brahim het grotere geheel en begreep dat hij centraal staat in zowel zijn persoonlijke groei als de groei van zijn bedrijf. Wij hebben Brahim gekoppeld aan onze contactpersoon in Marokko die dit traject verder heeft uitgezet. Inmiddels heeft Brahim twee grote opdrachten waar hij het komend jaar mee bezig zal zijn. Al Hidjra heeft hem voorzien van nieuwe materialen en een steiger. Brahim heeft zelfs aangegeven dat hij mensen in dienst wil nemen en het liefst jongens die hetzelfde hebben meegemaakt als hij. Wij zijn blij met het succes van Brahim en dat hij wat terug wil doen.

Voor heel veel jongens is het een enorme domper dat hij teruggaat naar zijn familie met lege handen, hij is immers vertrokken met de belofte terug te keren in een betere staat. Of dat hij zijn familie van afstand financieel zal onderhouden. Op het moment dat dit niet lukt kan dit voor veel jongens een trauma veroorzaken en een drempel worden om terug te keren. Al Hidjra heeft al twee jaar lang zowel tijd, geld en mankracht geïnvesteerd om voor mensen als Brahim een veilige terugkeer te garanderen, waarin ze tijd krijgen om te acclimatiseren en rustig in gesprek te gaan met ouders en familie. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces om ervoor te zorgen dat hij goed wordt ontvangen en de slagingskans groter wordt.

Na twee jaar is het dan eindelijk gelukt om de steun en erkenning te krijgen. We zijn erg blij met ons Al Hidjra project waarin uitgeprocedeerden en illegalen vrijwillig met perspectief begeleid worden bij hun terugkeer naar het land van herkomst.