Voor dit nieuwe bericht tijdens onze Corona-crisis special is een interview afgenomen met onze coördinator van Forsa!, Rachid. Hiermee krijgen we een beeld van zijn kijk op deze crisis en hoe hij hiermee omgaat. Het interview is uiteraard telefonisch afgenomen en het was een erg gezellig gesprek. Veel leesplezier!

Wat is je functie bij Bureau MHR?

“Ik ben coördinator van het Forsa! programma.”

Welke verantwoordelijkheden heb je en welke taken voer je uit?

“Mijn werk als coördinator omvat heel wat zaken. In grote lijnen is het mijn verantwoordelijkheid om de interne processen goed te laten verlopen en externe kanalen beschikbaar te stellen voor de vrijwilligers en vaste collega’s. Dit varieert van het opstellen van intern beleid, het werven van nieuwe collega’s en vrijwilligers, het opstellen en monitoren van kwantitatieve- en kwalitatieve doelstellingen tot aan het opstellen van ontwikkelingsprogramma’s. Tevens ben ik veel in contact met ketenpartners om de integraliteit van de begeleidingstrajecten te versterken.”

Kan jij je werkzaamheden uitvoeren tijdens deze Corona-crisis?

“Ik ben erg blij met de inzet van het team, iedereen maakt het beste van de situatie in het belang van de jongeren. Ook onze partners proberen aan alle kanten het werk zo goed mogelijk door te zetten. De uitdaging zit in de aansturing en ondersteuning op afstand. Op kantoor stap je zo naar elkaar toe, dat gaat nu niet. Verder is het lastig om doelstellingen bij te stellen omdat je niet weet hoe lang deze crisis aanhoudt. Een aantal projecten die in de startblokken stonden zijn tijdelijk on-hold gezet, dit is zonde. Met de inzet van ons team ben ik ervan overtuigd dat we hier goed doorheen gaan komen.”

Wat voor aanpassingen heb je moeten doen om je werkzaamheden enigszins uit te kunnen voeren?

“Alles is meer op korte termijn gericht zodat iedereen zijn werk nog kan doen. Contact onderhouden met de penitentiaire inrichting (PI) en de jongeren is nu het belangrijkste. De focus ligt op de dagelijkse gang van zaken en zorgen dat alles zo goed mogelijk doorloopt.”

 

“Alles is meer op korte termijn gericht zodat iedereen zijn werk nog kan doen.”

 

Welke impact heeft de Corona-crisis op jou en je omgeving?

“Op werk of privé, er zijn zowel positieve als negatieve kanten aan deze crisis. Je probeert er bij beide het beste van te maken. Mensen proberen elkaar altijd wel op te zoeken tijdens een crisis, maar dat is nu voornamelijk digitaal. Positieve effecten zijn, je ziet je naaste meer, de mensen van wie je houdt spreek je vaker. Negatieve effecten zijn dat je minder vrijheid hebt. Wat betreft het werk is het jammer dat we de jongeren niet optimaal kunnen ondersteunen, maar ook hier blijven we contact met ze houden en maken we er het beste van.”

Hoe houd jij contact met je medewerkers en vrijwilligers en lukt het om ze gemotiveerd en gefocust te houden?

“Telefonisch en per mail. Tot nu toe zie ik dat iedereen zelf de motivatie probeert te vinden en zelf op zoek gaat naar manieren om het werk uit te voeren. Sommigen worden harder geraakt door de crisis en hebben meer hulp nodig van buitenaf en anderen kunnen zichzelf motiveren.”

Hoe zie jij de toekomst na deze crisis?

“Ik blijf positief en ik zie dat heel veel mensen er zo in staan. Ik ga ervan uit dat we er samen goed uit kunnen komen.”

Heb je nog een persoonlijk bericht voor de medewerkers en jongeren van Bureau MHR?

“Iedereen zet z’n schouders eronder, dat is goed houd dat vast. Juist nu hebben de jongeren steun nodig dus blijf klaar staan en houd je motivatie vast. Samen komen we er doorheen!”

Onze vrijwilligers staan klaar! Mocht je iemand kennen die hulp kan gebruiken of heb je zelf hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

Stuur een mail naar info@bureaumhr.nl

 

Houd onze website in de gaten voor onze speciale editie van nieuwsberichten en interviews tijdens deze Corona-crisis. Volgend bericht is een interview met een van onze maatschappelijk werkers van Forsa! Youssef en hoe hij met deze crisis omgaat.