‘Wij hebben onderdak nodig! Wij zwerven rond en kunnen zowel overdag als ‘s avonds nergens terecht.’ Deze geluiden van (ex)gedetineerde jongeren bereikten het bestuur en de directie van Bureau MHR. Er is geen ruimte bij de overvolle gemeentelijke opvang punten welke vaak ongeschikt zijn voor een jonge doelgroep. Met ondersteuning van VSBfonds, Kansfonds en het Oranje Fonds heeft Bureau MHR, samen met de jongeren, het ORC opgestart.

Dagopvang
De invulling en uitvoering van het ORC is in handen van de jongeren zelf, met professionele ondersteuning vanuit Bureau MHR. Jongeren die uit detentie worden ontslagen, hebben behoefte aan onderdak, een eigen plek, waar ze in alle rust kunnen werken aan hun re-integratie. Helaas is onderdak voor deze jongeren een groot maatschappelijk probleem. Bureau MHR pleit al jaren voor goede huisvesting voor deze doelgroep, maar dat is op korte termijn helaas niet te realiseren. Wat wel mogelijk is: het realiseren van dagopvang in het Opvang en Re-integratiecentrum. De plannen zijn uitgewerkt en er is een pand. De eerste groep jongeren wordt hier opgevangen en onze vrijwillige maatjes ondersteunen en begeleiden hen bij hun rehabilitatie proces.

Help mee in het ORC
Om deze rehabilitatie te laten slagen, zijn we op zoek naar enthousiaste partners die onze jongeren ondersteunen om hun leven weer op de rails te krijgen. Wilt u een bijdrage leveren in het ORC?

Bent u een betrokken werkgever, docent, ambtenaar, kunstenaar, muzikant, IT- specialist, financier, monteur, elektricien of beschikt u over andere vaardigheden?

U helpt onze jongeren door uw kennis en ervaring te delen en hen te ondersteunen bij het leren van een vak of het aanleren van vaardigheden die voor hun toekomst van belang zijn.

Bent u geïnteresseerd en wilt u eenmalig of in een aantal workshops uw kennis delen met onze jongeren? Kom eens kennismaken! U kunt ons bereiken via info@bureaumhr.nl of bel 070-3697531.