Voor ons nieuwste project Al Hidjra (www.bureaumhr.nl/al-hidjra) zijn we druk bezig met het werven van deelnemers. Onze veelvuldige bezoeken aan detentiecentra werpen hun vruchten af. Er zijn nu 35 geïnteresseerden met wie we een selectietraject doorlopen. Is iemand geschikt, dan ondersteunen en begeleiden onze vrijwilligers hem. We starten al in detentie en stoppen pas na een succesvolle re-integratie in het land van herkomst.

Hoe werkt Bureau MHR, wie komen er in aanmerking en wat houdt het project Al Hidjra in? Om die vragen te beantwoorden, maken we een mini-documentaire. Een professioneel camerateam volgt een van de Al Hidjra deelnemers. Het gehele traject wordt in kaart gebracht: vanaf het moment dat de deelnemer is uitgeprocedeerd, wordt klaar gestoomd voor vertrek, opgevangen wordt in het land van herkomst en aan een nieuw leven bouwt.

Blijf op de hoogte van de voortgang van onze programma’s en de lancering van de mini-documentaire. Volg onze activiteiten op Facebook en LinkedIn.