Tijdens het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een stage of baan komen veel vragen kijken. Onze maatjes begeleiden hun jongeren onder andere bij het vinden van een baan. Veel jongeren weten de antwoorden op hun vragen niet en missen daardoor kansen. Om de vragen en opties van zoveel mogelijk jongeren te beantwoorden en benutten hebben onze maatjes een VOG training gevolgd.

Uit onze ervaring blijkt dat veel jongeren in de veronderstelling zijn, dat zij worden belemmerd op de arbeidsmarkt door de aanvraag van een VOG. Maar er is vaak meer mogelijk dan zij voor ogen hebben en daar kunnen onze maatjes hen bij helpen. De VOG training die de maatjes volgden, belichtte procedures en mogelijkheden omtrent een VOG. De training verschafte onze maatjes zinvolle informatie, dat zal bijdragen aan een goede begeleiding van onze jongeren en is dus erg belangrijk voor ons.