Op maandag 7 december reikte Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS, namens staatssecretaris Van Rijn de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen voor 2015 uit. Het Haagse Bureau MHR viel daarbij de eer te beurt om in de categorie ‘Lokale en regionale vrijwilligersprojecten’ de juryprijs / publieksprijs in ontvangst te mogen nemen voor het project Forsa!

Forsa! verzorgt in drie Haagse wijken een jaar de begeleiding van ex-gedetineerde jongeren met een niet westerse achtergrond. Die begeleiding wordt geboden door een vrijwilliger met eenzelfde achtergrond. De kracht van Forsa! is dat de jongeren niet alleen geholpen worden naar werk of school maar ook ondersteund bij het herstel van de familiebanden en herstel van de relatie met de slachtoffers. Daardoor komen de jongeren minder vaak weer op het verkeerde pad, de familie voelt zich gesterkt en een grote groep mensen met een niet-westerse achtergrond doet vrijwilligerswerk en blíjft dat ook doen.

De jury onder leiding van Annemarie Jorritsma was vol lof:

“Forsa! is een sterk concept om jongeren duurzaam op het rechte pad te houden. Jongeren krijgen hulp van iemand die hun eigen leefwereld kent. Door hun omgeving erbij te betrekken en rekening te houden met de cultuur en achtergrond van de jongeren, ontstaat een klik en weten vrijwilligers dingen bespreekbaar te maken. Bijzonder is dat Forsa! vrijwilligers weet aan te trekken met een niet-westerse achtergrond. Het project is bovendien goed kopieerbaar naar andere steden. Voordat de jury ze had gehoord stonden ze al op 1, maar na hun perfecte presentatie was de jury unaniem. Forsa! is terecht een fantastische winnaar.”

Directeur Karima Daoudi is bijzonder blij met de prijs als erkenning voor vele jaren hard werken. Ze spreekt de hoop en de verwachting uit dat de toekenning van de prijs ertoe leidt dat ook andere steden belangstelling gaan tonen om het Forsa! concept voor deze doelgroep te gaan toepassen.