Zelfs tijdens een lockdown laten we onze Forsa! jongeren niet in de steek.

De wereld is in de ban van het coronavirus en overal om ons heen zijn de effecten hiervan zichtbaar. Ook bij Bureau MHR nemen wij de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze kantoren zijn vanaf maandag 16 maart ’20 gesloten en de meeste medewerkers werken vanuit huis. Dankzij onze digitale werkomgeving en mobiele app staan onze maatjes virtueel in contact met onze jongeren om ze alsnog zoveel mogelijk te ondersteunen.

Landelijk is bepaald dat onze jongeren in detentie geen bezoek mogen ontvangen (behalve van hun advocaat). Om het contact tussen de jongeren en de maatjes te onderhouden, zetten onze maatjes alles op alles om de jongeren te bereiken. De maatjes bellen regelmatig met de jongeren en zijn daarnaast 24/7 bereikbaar.

Goed bezig maatjes!