Bureau Maatschappelijk Herstel & Rehabilitatie ontving deze week het NOV Keurmerk Goed Geregeld. De toekenning van dit keurmerk voor vrijwilligersorganisaties is voor Bureau MHR, een kroon op het harde werk van de vele vrijwilligers. Zij zetten zich dagelijks met veel enthousiasme in om het leven van (ex)gedetineerde jongerenweer op de rails te krijgen en te houden.

De vrijwilligers/maatjes van het programma Forsa! van Bureau MHR leveren een zinvolle bijdrage aan de maatschappij, en ontvangen vanuit Bureau MHR de juiste ondersteuning en begeleiding. Dat is voldoende reden voor het NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers) om de organisatie een keurmerk toe te kennen voor haar professionele manier van werken en hun goede zorg voor haar vrijwilligers.

Uit de beoordeling komt naar voren dat de organisatie vrijwilligerswerk op maat biedt voor mensen uit alle gelederen van de samenleving. De erkenningscommissie is met name gecharmeerd van de vele jongeren van niet-Westerse afkomst die binnen de organisatie vrijwilligers doen. Dit vooral omdat het beeld is ontstaan dat deze jongeren weinig of geen vrijwilligerswerk doen. Bureau MHR weet juist deze groep jongeren te mobiliseren en langdurig aan zich te binden.

Bureau MHR zorgt voor een fijne werkomgeving waarin de vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zij biedt deskundigheidsbevordering trainingen, intervisie, casus overleg en thematische terugkomdagen. Ook werken er bij de organisatie vrijwilligers die zelf een steuntje in de rug nodig hebben. Naast Forsa! organiseert Bureau MHR ook leer- en ontwikkelprogramma’s voor (sociaal geïsoleerde) moeders en vaders en met het programma PreJob begeleiden zij jongeren met een detentie verleden terug naar school of (vrijwilligers)werk.

Bureau MHR kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Samen werken ze, vanuit ‘aandachtswijken’, aan een missie: een effectieve rehabilitatie en re-integratie van ex-gedetineerde jongeren van niet-Westerse afkomst van 17 tot en met 27 jaar. Het NOV keurmerk is een extra steuntje in de rug voor de organisatie die hard bezig is om haar werk op meer plaatsen in het land op te starten.

Wat is het NOV-keurmerk Goed Geregeld?
Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is vier jaar geldig. Met het keurmerk wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld.