Forsa! is een groot succes! Voorjaar 2017

Forsa! is een groot succes! Voorjaar 2017

Allochtone rolmodellen helpen jonge gedetineerden Achter het ‘bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie’ (bureau MHR) in Den Haag gaat een uniek initiatief schuil: jonge allochtone gedetineerden én hun gezin krijgen hulp van vrijwilligers met...